Dla Parafii

 

Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi… 

św. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae

Parafia jako lokalny Kościół i wspólnota wiernych gromadzi ludzi różnych stanów i w różnym wieku. Niektórzy dopiero wchodzą w życie, inni dźwigają wielki bagaż doświadczeń. Niektórzy zawsze stali w obronie życia dzieci nienarodzonych, inni skrywają przed ludźmi popełniony przed laty grzech aborcji, przez który do dziś nie potrafią doświadczyć głębokiej jedności z Bogiem Miłością. Jedni mają szczęśliwe rodziny i wielu znajomych, inni są samotni i czują się nikomu niepotrzebni. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego pozwala tym wszystkim osobom stanąć w jednym szeregu, bo nie jest „przeciwko” komukolwiek, ale kieruje ku dobru. Pozwala nieść pomoc dzieciom, których życie jest zagrożone, matkom i ojcom, którzy nie mają nadziei lub zostali oszukani…

Przedstawiamy praktyczną pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu przyrzeczeń Duchowej Adopcji w przestrzeni parafialnej. 

Parafia dzięki swoim duszpasterzom i świeckim zaangażowanym w życie Kościoła dla wielu osób jest oknem na świat duchowy. Ci, którzy nie mają kontaktu z katolickimi mediami, nie czytają pobożnych książek, wiedzę o życiu Kościoła i możliwościach działania czerpią właśnie z Parafii. Przez wspólnotę parafialną kieruje do nich Bóg zaproszenie do dzieł, które w Kościele powołuje do życia. Jednym z nich jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego.

Świadectwo Ks. Grzegorza – proboszcza Parafii św. Stanisława BM w Skierniewicach

Duchowa Adopcja daje szansę OŻYWIENIA PARAFII: Modlitwa każdego z parafian to wielki, bezinteresowny dar. Dar uniwersalny, bo może zostać uczyniony przez każdego: nie wymaga środków finansowych, fachowej wiedzy, ani nawet zdrowia. Wymaga tylko kochającego serca. I chociaż łaską o jaką się modlimy jest życie dziecka i szczęście jego rodziny, Bóg daje stokroć tym, którzy podarowują swoją modlitwę najbardziej bezbronnym.
 • Ożywienie modlitewne
Jednym z owoców podjęcia Duchowej Adopcji jest ożywienie wspólnej modlitwy w rodzinach. Często staje się ona pretekstem, by po raz pierwszy lub ponownie uklęknąć razem do modlitwy. Modlitwę tę chętnie podejmują dzieci. Wiele świadectw pokazuje, że to one mobilizują swoich rodziców do codziennej modlitwy. Również dla młodzieży Duchowa Adopcja staje się okazją do codziennego sięgnięcia po różaniec. Dzięki temu dla wielu młodych ludzi odmawianie różańca staje się nawykiem.
 • Ożywienie dusz przygniecionych cierpieniem
Modlitwa Duchowej Adopcji skutecznie leczy zranione serca matek i ojców, którzy odrzucili dar życia, przywracając pokój w rodzinach. Pomaga im dokonać ekspiacji i wyjść z syndromu poaborcyjnego. Duchowe macierzyństwo przywraca osobom starszym, które czują się bardzo samotne i nikomu niepotrzebne, poczucie sensu życia i cierpienia. Wlewa w ich serca wielką radość z tego, że mogą służyć i pomagać potrzebującym.
 • Ożywienie życia małżeńskiego i rodzinnego
Modlitwa Duchowej Adopcji pomaga budować nowe relacje między mężem i żoną, rodzicami i dziećmi. Uwrażliwia ich wzajemnie na swoje potrzeby, pozwala docenić, że są dla siebie wzajemnie darem. Jest także dopełnieniem daru rodzicielstwa dla tych, którzy nie mogą mieć własnych dzieci. Wiele bezdzietnych par dzięki tej modlitwie otrzymało w darze potomstwo.
 • Ożywienie młodych serc
Od wielu lat modlitwa duchowej adopcji przynosi wielkie owoce wśród młodzieży, która dzięki niej w sposób bardziej dojrzały przygotowuje się do sakramentu małżeństwa, do przyjęcia daru potomstwa. Wielu młodym ludziom, którzy czują się bezradni wobec ogromu zła aborcji, Duchowa Adopcja pozwala poczuć odpowiedzialność i zaangażowanie na rzecz ratowania najbardziej bezbronnych. Dzięki rozważaniom i świadectwom dla młodzieży zawartym w aplikacji na smartfona „Powerbank for Life” mogą wejść głęboko w tajemnice początków ludzkiego życia, w trudy, rozterki i radości rodziców spodziewających się dziecka.
 • Budowanie Cywilizacji Życia
Wspólna modlitwa w intencji nienarodzonych dzieci i ich rodzin włącza parafię w budowę Cywilizacji Życia. Duchowa Adopcja często staje się początkiem dzieł miłosierdzia obejmujących swym działaniem samotne matki, rodziny wielodzietne, osoby samotne. Duchowa Adopcja NIE WYMAGA WIELKICH NAKŁADÓW Jest to dzieło, które nie wymaga struktur, ani angażującej asysty duszpasterza. Jeśli nie ma możliwości przeprowadzenia rekolekcji lub zaproszenia animatora Duchowej Adopcji, kapłan może wprowadzić lub przypomnieć wiernym temat i założenia Duchowej Adopcji podczas kazania poprzedzającego złożenie przyrzeczeń. Osobiste świadectwo jest najcenniejszym duszpasterskim darem kapłana. Przygotowanie do Duchowej Adopcji mogą poprowadzić osoby świeckie. Duszpasterz może poprosić o przygotowanie uroczystości osoby ze wspólnot parafialnych lub doradcę życia rodzinnego (plakaty, ulotki, modlitwa wiernych…). Jeśli osoby świecie mają poprowadzić przygotowanie duchowe do Duchowej Adopcji ważne jest, aby znały założenia Duchowej Adopcji i aby same miały doświadczenie tej modlitwy i mogły złożyć osobiste świadectwo. Aby przygotować się do tego, mogą zapoznać się z materiałami ze szkolenia dla animatorów Duchowej Adopcji.

Jak wprowadzić Duchową Adopcję by łączyć, a nie dzielić parafian?

Istotą Duchowej Adopcji jest wychodzenie ku dobru, jest miłość do osób, które potrzebują naszej pomocy. Mówiąc o Duchowej Adopcji podkreśl, że jest to dar serca. Staraj się nie oskarżać, nie ranić osób, które same zraniły się grzechem aborcji. Pokaż im, że ta modlitwa wprowadza nas w krąg dobra, miłości, budowania Cywilizacji Życia. Że pozwala nam wszystkim stanąć „po jasnej stronie mocy” i wyciągnąć pomocną dłoń do potrzebujących, by wraz z nami stanęli po tej stronie.

A jeśli parafianie zaczną wychodzić z kościoła lub oskarżą mnie o uprawianie polityki?

Kościół od samego początku stał po stronie życia. Stanowisko Kościoła jest niezmienne i wykracza poza bieżące spory polityczne. Biskup Meliton z Sardes w „Homilii paschalnej” z roku 160 – 170 mówił: „ Wszyscy na ziemi stali się mordercami ludzi, bratobójcami, ojcobójcami, dzieciobójcami. A wynaleziono jeszcze coś straszniejszego i bardziej niesłychanego: matka godziła w ciało, które sama na świat wydała, godziła w tych, których wykarmiła własną piersią, i owoc swoich wnętrzności w swych wnętrznościach grzebała! Nieszczęsna matka stawała się straszliwym grobowcem, pożerając dzieci, które w łonie nosiła.” A św. Klemens z Aleksandrii ok. 200 r. przestrzegał: „Jakież znajdzie usprawiedliwienie usunięcie ludzkiego dziecka? Raczej w ogóle nie powinien się żenić ten, kto nie chce posiadać potomstwa, niżby z nieumiarkowanego pożądania rozkoszy miał się stać dzieciobójcą.” Bać się należy raczej Boga, niż osądu ludzkiego. Jedynie prawda wyzwala człowieka. Często dla osoby, w której temat obrony ludzkiego życia w ujęciu katolickim budzi sprzeciw, słowa prawdy wypowiedzianej z miłością stanowią początek głębokiej refleksji i nawrócenia.

Czy moi parafianie wytrwają na modlitwie?

Pana Boga, jak każdego ojca, zdecydowanie bardziej cieszy podjęty przez dziecko trud niż zaniechanie dobra. Uwierz, że Bóg da im swoją łaskę. Wiele osób podejmujących Duchową Adopcję odkrywa w sobie pokłady siły, których wcześniej nie dostrzegały. Pomocna jest też wspólna modlitwa w rodzinie – można się wtedy wzajemnie motywować i wspierać. Jeśli przyjdzie zniechęcenie czy zapomnienie, modlitwę można przedłużyć o ilość dni, w jakich się jej zaniedbało.

Boję się, że zabraknie im motywacji.

Zachęć parafian, żeby uruchomili wyobraźnię. Niech myślą o własnej mamie, która przez 9 miesięcy nosiła ich pod sercem, o kobiecie, która szczególnie w momentach słabości potrzebuje pomocy. Możecie włączać do modlitwy wiernych intencję o wytrwanie w postanowieniach osób, które podjęły Duchową Adopcję.

Obawiam się, że będę musiał spowiadać z niedotrzymanych przyrzeczeń.

Jeśli ktoś spowiada się z niedotrzymanych przyrzeczeń to znaczy, że wziął je „na poważnie”. Z grzechu nieczystości, nieopanowania w jedzeniu i piciu, z lenistwa… spowiadają się ci, dla których ważna jest czystość, wstrzemięźliwość, pracowitość. Zachęć taką osobę do podjęcia modlitwy ponownie i do wytrwania w dobru lub do ofiarowania Bogu tego, co się już udało i do zaufania Bożemu Miłosierdziu.

Czy nie lepiej podjąć konkretne dzieła pomocy i miłosierdzia?

Duchowa adopcja nie zamyka się w samej modlitwie – ona przez modlitwę otwiera serca na działanie łaski Bożej, pomaga wyjść ku człowiekowi i jego potrzebom. Każdy człowiek może się znaleźć w sytuacji, w której ze względu na swoje ubóstwo materialne lub chorobę nie będzie mógł się podzielić z biednym, ale zawsze może ofiarować swoją modlitwę. Ta modlitwa, dotykając serca jakiejś osoby zamożnej, może spowodować uwrażliwienie jej na potrzeby innych i chęć podzielenia się swoimi dobrami materialnymi. Działanie animatorów skupionych przy Jasnogórskiej Pani oparta jest na poniższych słowach św. Jana od Krzyża, które powinny być również dla duszpasterzy ważną wskazówką, a zarazem przestrogą: „Zauważcie więc wy, którzy jesteście bardzo aktywni, którzy zamierzacie opasać świat swoimi zewnętrznymi dziełami, że bylibyście o wiele większą przyczyną postępu w Kościele, o wiele bardziej podobalibyście się Bogu, jeśli zostawiając na boku sprawę dobrego przykładu, który sami sobie dajecie, poświęcilibyście przynajmniej połowę tego czasu, aby pozostawać z Bogiem na modlitwie. Z pewnością zrobilibyście więcej i z mniejszym nakładem pracy w jednym lub tysiącu dzieł, gdybyście poświęcając należną Mu modlitwę, odzyskali dzięki niej siły duchowe; inaczej wszystko jest męczeniem się i robieniem niewiele więcej niż nic, a czasami robieniem niczego, a nawet robieniem krzywdy”. Konsekwencją Duchowej Adopcji jest rozkwit dzieł miłosierdzia w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym.

Sam nigdy nie podjąłem Duchowej Adopcji.

Jezus podał chleb apostołom, a oni podali ludziom. Rozmnożenie nastąpiło w rękach świeckich. Nie bój się powierzyć im skarb modlitwy. Wrócą do Ciebie nasyceni, z dwunastoma koszami odpadków.

Dzieci poczynają się i rodzą każdego dnia. Nasza modlitwa jest im potrzebna nieustannie. Jak wyjaśnia o. Stanisław Jarosz – Krajowy Moderator Duchowej Adopcji: „Dzień Świętości Życia nie jest jedynym dniem do podejmowania modlitwy Duchowej Adopcji, choć powszechnie panuje takie przekonanie. Tym bardziej, że wypada on najczęściej w dzień powszedni, kiedy niewiele osób uczestniczy w liturgii i niewiele podejmie modlitwę. Dlatego ideę Duchowej Adopcji najlepiej promować podczas wielkich zgromadzeń, ponieważ wtedy podejmie ją o wiele więcej osób i owoce modlitwy będą jeszcze większe. Od początku przyrzeczenia Duchowej Adopcji były i są podejmowane w święta maryjne i takie uroczystości, jak odpust w parafii, zakończenie rekolekcji czy misji parafialnych.” To prawda, że modlitwa podjęta w święto Zwiastowania Pańskiego, w którym obchodzimy Dzień Świętości Życia, kończy się w przepiękną uroczystość Bożego Narodzenia. Jednak nie jest wolą Bożą, by ograniczać Jego łaski. W ciągu ponad trzydziestu lat krzewienia Duchowej Adopcji wiele osób dało świadectwo, że czuło ogromne przynaglenie, aby podjąć Duchową Adopcję natychmiast, nie czekając na 25 marca. Widocznie ich modlitwa była potrzebna od zaraz… Najlepsze dni dla przyrzeczeń Duchowej Adopcji to:
 • Święta maryjne
 • Niedziela Bożego Miłosierdzia
 • Zakończenie rekolekcji adwentowych lub wielkopostnych
 • Zakończenie misji parafialnych
 • Odpust parafialny
 • Niedziele i inne święta, gdy do kościoła przybywa wielu wiernych.
Ojciec Stanisław Jarosz – Krajowy Moderator Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, w czasie Apelu Jasnogórskiego w dniu 25.11.2017 r. modli się przez obrazem Matki Boskiej Jasnogórskiej, aby Duchowa Adopcja była podejmowana we wszystkie święta maryjne.
PRZYGOTOWANIE DUCHOWE

MODLITWA Przygotowanie Parafii do podjęcia przyrzeczeń Duchowej Adopcji dobrze jest rozpocząć od modlitwy o otwarcie serc parafian na życie nienarodzonych dzieci, o odwagę podjęcia trudu modlitwy oraz o owoce jej podjęcia dla nich samych i dla całej Parafii. Jeśli w parafii działa grupa obrońców życia można poprosić ich o modlitwę, komunię świętą, post i adorację Najświętszego Sakramentu w intencji dzieła Duchowej Adopcji w Parafii. Jeśli podjęcie przyrzeczeń Duchowej Adopcji inicjują świeccy, modlitwą należy objąć również duszpasterza.

PRZYGOTOWANIE DUSZPASTERZA Dala owocnego przeżywania Duchowej Adopcji w Parafii bardzo ważne jest dobre przygotowanie duszpasterza. Powinien on nie tylko zapoznać się z ideą duchowej adopcji, ze świadectwami osób zaangażowanych w to dzieło, ale także z informacjami, jak przeprowadzić przyrzeczenia. Pozwoli mu to odpowiednio zaplanować przygotowanie konferencji, materiałów informacyjnych i osób, które będą zaangażowane w konkretne działania.

PRZYGOTOWANIE PARAFIAN Bezpośrednie przygotowanie parafian do Duchowej Adopcji może zostać przeprowadzone w formie:

 • rekolekcji parafialnych,
 • konferencji w niedzielę poprzedzającą złożenie przyrzeczeń,
 • konferencji w dniu podjęcia Duchowej Adopcji.

Rekolekcje lub konferencję można poprowadzić samodzielnie lub zaprosić Moderatora Krajowego Duchowej Adopcji albo przygotowanego do tej roli Animatora Duchowej Adopcji.

W przygotowaniu parafian do Duchowej Adopcji najistotniejsze jest:

 • przekazanie idei i wyjaśnienie, na czym Duchowa Adopcja polega,
 • ukazanie owoców Duchowej Adopcji dla nienarodzonego dziecka i jego rodziców, ale też dla osób modlących się i ich rodziny,
 • przedstawienie świadectw osób, którym Duchowa Adopcja pomogła przyjąć poczęte dziecko lub które – jako modlące się – dostąpiły różnych łask: otwarcia serca na potrzebujących, radości z dobrego uczynku, poczęcia dziecka, uwolnienia z ciężaru winy po grzechu aborcji.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Przynajmniej na tydzień przez przyrzeczeniami Duchowej Adopcji dobrze jest poinformować parafian, że takie przyrzeczenia są przewidziane. Mogą wtedy zaplanować udział w przyrzeczeniach i przygotować się do nich, na przykład zaprosić inne osoby, zachęcić kogoś bliskiego.

W ogłoszeniach powinny znaleźć się następujące informacje:

 • o tym, czym jest Duchowa Adopcja i na czym polega (krótka)
 • o dobrowolności przyrzeczeń
 • o terminie przyrzeczeń, np. na których mszach świętych będą składane
 • o materiałach, jakie są lub będą dostępne takich jak ulotki, książki, plakaty
 • jeśli planowane jest składane przyrzeczeń ze świecami – czy należy przynieść własną świecę, czy będą one dostępne (za darmo / odpłatnie).
 PRZYGOTOWANIE PLAKATÓW I ULOTEK

Osoby świeckie lub sam duszpasterz powinny odpowiednio wcześnie zadbać o:

 • wydrukowanie i rozwieszenie plakatów dotyczących
  • terminu przyrzeczeń,
  • rozważań dla dzieci do duchowej adopcji „Mali Pomocnicy Boga. Przewodnik dla dzieci do Duchowej Adopcji”,
  • aplikacji z rozważaniami dla młodzieży „Powerbank for Life”.
 • wydrukowanie i rozłożenie ulotek
  • z tekstem przyrzeczeń, modlitwy codziennej i odpowiedziami na najczęstsze pytania
  • z informacją o rozważaniach dla dzieci do duchowej adopcji „Mali Pomocnicy Boga. Przewodnik dla dzieci do Duchowej Adopcji”,
  • z informacjami o aplikacji z rozważaniami dla młodzieży „Powerbank for Life”.

Wszystkie plakaty i ulotki znajdują się na stronie duchowaadopcja.pl w zakładce Materiały do pobrania.

ZAKUP ŚWIEC

Jeżeli w trakcie składania przyrzeczeń Duchowej Adopcji parafianie mają mieć zapalone świece, a duszpasterz chce im te świece udostępnić (odpłatnie lub darmowo), konieczny jest wcześniejszy ich zakup oraz przygotowanie stolika, na którym świece zostaną wyłożone.

PRZYGOTOWANIE LITURGII DLA DZIECI

Jeżeli duszpasterz zdecyduje się zaprosić rodziny do podejmowania Duchowej Adopcji przez dzieci, może:

 • Odpowiednio wcześnie zakupić książki „Mali Pomocnicy Boga. Przewodnik dla dzieci po duchowej adopcji”, aby rodzice, dziadkowie, nie musieli robić tego samodzielnie (również pozwoli to oszczędzić na koszcie przesyłki). Link do sklepu wydawnictwa.
 • Poprosić scholę dziecięcą o przygotowanie odpowiedniej piosenki, na przykład: Puk puk pukam swą nóżką:
MODLITWA WIERNYCH

Do ułożenia modlitwy wiernych można zaprosić osoby zaangażowane w parafii w Dzieło Duchowej Adopcji. Również one mogą odczytać modlitwę wiernych w dniu składania przyrzeczeń.

Przykładowa modlitwa wiernych:

 1. Módlmy się w intencji Ojca Świętego, aby zawsze głosił świętość życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci i aby jego głos skłaniał ludzkie serca ku dobru i prawdzie. Ciebie prosimy…
 2. Módlmy się w intencji osób, które czują lęk przed narodzinami poczętego dziecka, aby dzięki łasce Bożej i pomocy ludzi dokonali wyboru życia. Ciebie prosimy…
 3. Módlmy się w intencji osób, które dokonały aborcji lub skłoniły kogoś do popełnienia tego grzechu, aby dzięki spowiedzi świętej, modlitwie i ekspiacji otrzymały łaskę pojednania z Bogiem i dzieckiem. Ciebie prosimy…
 4. Módlmy się o nawrócenie dla budowniczych cywilizacji śmierci. Ciebie prosimy…
 5. Módlmy się w intencji osób podejmujących Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, aby wytrwały w dobrych postanowieniach. Ciebie prosimy…
 6. Módlmy się o łaskę Nieba dla tych, którzy za życia stawali w obronie dzieci nienarodzonych oraz o miłosierdzie Boże dla tych, którzy podnieśli na nie rękę. Ciebie prosimy… 

Do pobrania: Modlitwa wiernych

Wygłaszając konferencję o Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Konferencja powinna:

 • zawierać zachętę do wielkoduszności, do włączenia się w to dzieło miłosierdzia z miłości, żeby służyć potrzebującym,
 • ukazywać Duchową Adopcję jako wielką szansę wyprowadzania świata ku ŻYCIU, zwracania serc rodziców ku ich dzieciom,
 • pokazywać aborcję jako nieszczęście: dziecka, jego rodzeństwa i rodziców,  którzy popełniając grzech dzieciobójstwa niszczą relację z własnym potomstwem, między sobą oraz z Bogiem… a Duchową Adopcję jako modlitwę, która może temu nieszczęściu zapobiec,
 • ukazywać matki i ojców, którzy dokonali aborcji jako ofiary kłamstwa szatana, który doprowadza człowieka do grzechu, by potem go dręczyć i z niego drwić, a Duchową Adopcję jako jedną z form ekspiacji i zadośćuczynienia dobrem za uczynione zło… 
 • dawać każdemu nadzieję, szansę i radość z możliwości uczestniczenia w dziele Bożym.

W załączonym linku znajduje się przykładowa konferencja o Duchowej Adopcji, którą możesz się inspirować, z której możesz czerpać w mniejszym lub większym stopniu tworząc własne kazanie: Konferencja o Duchowej Adopcji (pdf).

Poniżej przedstawiamy ceremoniał podjęcia przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zatwierdzony przez Kurię Biskupią Gdańską w dniu 27.09.1994 r. | Ks. dr Lauer – Wikariusz Generalny. Do pobrania: Ceremoniał przyrzeczeń Duchowej Adopcji

Po kazaniu Celebrans wypowiada modlitwę:

CELEBRANS: Pokornie prośmy Boga Ojca, aby siostry i bracia pragnący włączyć się w dzieło Duchowej Adopcji mogli wypełnić podjęte zobowiązania i tym sposobem stać na straży życia poczętych, jeszcze nie narodzonych dzieci. Prośmy Ducha Świętego o dar wytrwania dla tych, którzy w dniu dzisiejszym złożą uroczyste przyrzeczenia.

HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO – śpiew: „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź”

CELEBRANS:

 • zaprasza osoby chcące włączyć się w dzieło Duchowej Adopcji do stopni ołtarza lub
 • prosi, aby osoby pragnące złożyć przyrzeczenia, stojąc w ławkach uczestniczyły w modlitwie

i zwraca się do nich:

CELEBRANS: Drogie Siostry i Bracia. Będziecie stać na straży budzącego się życia ludzkiego. Poprzez szczególną modlitwę i umartwienia pomożecie Kościołowi w walce z szatanem, namawiającym do zabicia dziecka poczętego. Niech każdy z Was, posłuszny Duchowi Świętemu, który Was natchnął do tego duchowego daru, bronił jednego „swojego dziecka”. Niech osłania je przed rękami zabójców; niech nad każdym adoptowanym dzieckiem będzie Wasza modlitwa. Komunia św., post i ofiara, abyście w tym znajdowali radość i moc, i codziennie składali przez Jezusa Chrystusa duchowy dar – Duchową Adopcję.

Jeżeli osoby pragnące złożyć przyrzeczenia przyniosły świece, następuje PRZEKAZANIE ŚWIATŁA CHRYSTUSA osobom przyrzekającym.

CELEBRANS: Przyjmijcie „Światło Chrystusa”. Niech „Światło Chrystusa” chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.

Celebrans podchodzi z zapalonym Paschałem do przyrzekających i zapala kolejno ich świece.

CELEBRANS: Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Rozpoczyna się złożenie przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

CELEBRANS: Złóżcie teraz swoje przyrzeczenia powtarzając za mną::

*Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci

*Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych

*Postanawiam mocno i przyrzekam

*Że od dnia ………………………………..

*W uroczystość …………………………..

*Biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko

* którego imię jedynie Bogu jest wiadome

*Aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia

*Oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

*Tymi modlitwami będą: – jedna Tajemnica Różańca św.,

* moje dobrowolne postanowienia,

* modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię.

Odmówmy teraz wspólnie modlitwę w intencji duchowo adoptowanych w dniu dzisiejszym dzieci poczętych i ich rodziców:

„Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen”.

CELEBRANS odmawia modlitwę końcową: Módlmy się. Boże, Źródło Życia i Dobroci. Ty posłałeś swego Syna, Słowo Życia. Wysłuchaj prośby nasze, a tych, którzy złożyli dzisiaj swoje przyrzeczenia racz pobłogosławić i spraw, by przy pomocy Twojej łaski, dotrzymali tego, co przyrzekali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Następuje modlitwa wiernych.

Podczas II Pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty Jan Paweł II  powiedział 19 czerwca 1983 r. na Jasnej Górze: „Stosunek do daru życia jest podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli sprawdzianem autentycznej religijności i moralności.”

Dalsza część już wkrótce 🙂

 

Nowa piosenka dla parafialnej scholi: Puk puk… 

W zakładce Materiały do pobrania możesz pobrać plakaty i ulotki o Duchowej Adopcji 

Poleć młodym aplikację specjalnie dla nich:

Poleć dzieciom rozważania na każdy dzień:

Animatorzy Duchowej Adopcji

Jeżeli potrzebujesz wsparcia przy przeprowadzeniu przyrzeczeń Duchowej Adopcji w parafii, w przygotowaniu konferencji dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania lub tematycznej katechezy, możesz poprosić o wsparcie Animatora Duchowej Adopcji. Znajdź Animatora w Twojej okolicy i wyślij mu wiadomość. 

Serwis używa plików cookies w celach statystycznych. Możesz wyłączyć akceptowanie cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.  Projekt i wykonanie: ENO